QZ3 -

海德体育最新首页登录QZ3

2021 -1 1 -30 1 5:48:38| 发布者: QIAOPU| 查看: 80


物品类型:QZ3
电机额定功率的电压:1 25V/250V
固定电压电流:1 0A

标准的可变配电线:
VDE 1 0A 250V
H05VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G1 .0mm2
H05VV-F 3G1 .5mm2

SAA 1 0A 250V
H05VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G1 .0mm2
H05VV-F 3G1 .5mm2

UL 1 0A 1 25V
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SVT,SVTO,SVTOO 1 8AWG×3C
1 3A 1 25V
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW 1 6AWG×3C

KTL 1 0A 250V
60227 IEC 53(H05VV-F) 3G0.75mm2

借助注册:
VDE Approval/CEE 7/1 6 "Europlug" EN50075
North american UL Approval
AS/NZ 31 1 2-2000/Australia & NZ SAA Approval
ROHS environmental certification
Korea KETI/KTL Approval  • 上一篇  :  QT3-H
  • 下一篇  :  QT1
  •