D01 /QT2 -

海德体育最新首页登录


海德体育最新首页登录 D01 /QT2

D01 /QT2

2021 -1 1 -30 1 6:24:06| 发布者: QIAOPU| 查看: 80


厂品型号规格:D01 /QT2

软件名称大全:两极带地线不可以拆线插销  
额定的功率:2.5A
额定电压:250V

插头配线:PVC电线电缆强制执行标准规范 VDE 0281

橡胶线执行标准 VDE 0282

H03VV-F 2x 0.5~0.75mm2

H03VVH2-F 2x 0.5~0.75mm2

H05VV-F 2x 0.75~1 .5mm2

H05VVH2-F 2x 0.75mm2

H05RN-F 2x 0.75~1 .5mm2

插头 执行标准:DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1 ):2008-05;EN 60320-1 :2001 +A1 :2007
  • 上一篇  :  D01 /Y001 -Z
  • 下一篇  :  D01
  •