D04/QT3 -

海德体育最新首页登录D04/QT3

2021 -1 1 -30 1 6:1 3:32| 发布者: QIAOPU| 查看: 80


厂品材质:D04/QT3

车辆品牌:两极带接地线不行拆线电源线 
额定电流:1 6A
额定电压:250V

插头配线:PVC电览运行标 VDE 0281

橡胶线执行标准 VDE 0282

H03VV-F 3 x 0.5~0.75mm2

H05VV-F 3x 0.75~1 .5mm2

H05RN-F 3 x 0.75~1 .5mm2

H05RR-F 3 x 0.75~1 .5mm2

H07RN-F 3 x 1 .0~1 .5mm2

插头 执行标准:DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1 ):2008-05;EN 60320-1 :2001 +A1 :2007  • 上一篇  :  D03A
  • 下一篇  :  D04
  •